Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện ChưPăh - Tỉnh Gia Lai; SĐT: 02693 845 559  Fax: 02693 845 549
Ngôn ngữ:
TIN TRỌNG ĐIỂM
CÔNG TRÌNH DỰ ÁN
Giao thông
Dân dụng
Công nghiệp
Thủy điện
Thống kê
Lượt truy cập: 2165951
Trang chủ » Quan hệ cổ đông - HĐQT » Công bố thông tin
THƯ NGỎ GỬI CỔ ĐÔNG - ĐHĐCĐ 2018
  Xem chi tiết

Công bố thông tin
THÔNG BÁO MỚI DỰ ĐẠI HỒI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018 (09/05/18)
THÔNG BÁO ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ KSV NHIỆM KỲ 2018-2023 (09/05/18)
CÔNG VĂN THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018 (09/05/18)
QUYẾT ĐỊNH TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 (09/05/18)
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÍ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ NĂM 2018 (18/04/18)
CÔNG VĂN CHẤP THUẬN VỀ VIỆC GIA HẠN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018 (18/04/18)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018 (18/04/18)
THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN (18/01/18)
UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN (18/01/18)
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN (18/01/18)
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
Chính sách chất lượng

+ Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà YALY cam kết :
- Ổn định và không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm xi măng ELECEM  và các sản phẩm, dịch vụ do Công ty cung cấp;

- Đáp ứng thỏa mãn nhu cầu và nâng cao lợi ích của khách hàng.

Tổng giám đốc công ty đảm bảo chính sách này được tất cả mọi người trong Công ty  thấu hiểu và quyết tâm thực hiện.

SỰ KIỆN QUA ẢNH
Song Da
PHIM PHÓNG SỰ
LIÊN KẾT WEB
LOGO LIÊN KẾT
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
CỔNG TTĐT CHÍNH PHỦ
Báo điện tử Bộ Xây Dựng
Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện ChưPăh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 02693 845 559 - Fax: 02693 845 549
Copyright © 2011 by SongDaYaLy. Developed by NetSo., JSC.