Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện ChưPăh - Tỉnh Gia Lai; SĐT: 02693 845 559  Fax: 02693 845 549
Ngôn ngữ:
TIN TRỌNG ĐIỂM
CÔNG TRÌNH DỰ ÁN
Giao thông
Dân dụng
Công nghiệp
Thủy điện
Thống kê
Lượt truy cập: 2112270
Trang chủ » Quan hệ cổ đông - HĐQT » Công bố thông tin
BÁO CÁO BKS ĐHĐCĐ 2018
  Xem chi tiết

Công bố thông tin
NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2018 (24/05/18)
GIẤY UỶ QUYỀN ĐIỀU HÀNH ĐHĐCĐ 2018 (24/05/18)
BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ 2018 (24/05/18)
TỜ TRÌNH LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN 2018 (24/05/18)
TỜ TRÌNH THÔNG QUA MIỄN NHIỆM BẦU HĐQT, BKS 2018 - 2023 (24/05/18)
TỜ TRÌNH THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG ELECEM (24/05/18)
TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN KẾ HOẠCH TRẢ THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS, TK 2018 (24/05/18)
TỜ TRÌNH THÔNG QUA KQSXKD 2017 VÀ KẾ HOẠCH 2018 (24/05/18)
BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NĂM 2017 CỦA HĐQT (24/05/18)
BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018 (24/05/18)
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
Chính sách chất lượng

+ Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà YALY cam kết :
- Ổn định và không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm xi măng ELECEM  và các sản phẩm, dịch vụ do Công ty cung cấp;

- Đáp ứng thỏa mãn nhu cầu và nâng cao lợi ích của khách hàng.

Tổng giám đốc công ty đảm bảo chính sách này được tất cả mọi người trong Công ty  thấu hiểu và quyết tâm thực hiện.

SỰ KIỆN QUA ẢNH
Song Da
PHIM PHÓNG SỰ
LIÊN KẾT WEB
LOGO LIÊN KẾT
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
CỔNG TTĐT CHÍNH PHỦ
Báo điện tử Bộ Xây Dựng
Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện ChưPăh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 02693 845 559 - Fax: 02693 845 549
Copyright © 2011 by SongDaYaLy. Developed by NetSo., JSC.