Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện ChưPăh - Tỉnh Gia Lai; SĐT: 02693 845 559  Fax: 02693 845 549
Ngôn ngữ:
TIN TRỌNG ĐIỂM
CÔNG TRÌNH DỰ ÁN
Giao thông
Dân dụng
Công nghiệp
Thủy điện
Thống kê
Lượt truy cập: 3062739
Trang chủ » Quan hệ cổ đông - HĐQT » Công bố thông tin
Số 43 - Tờ trình v.v Miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên HĐQT
  Xem chi tiết

Công bố thông tin
Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty (09/09/20)
Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty trình ĐHĐCD thường niên 2020 (16/04/20)
07.20 Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động 2019 và định hướng hoạt động 2020 (16/04/20)
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (01/04/20)
QD Quyet dinh trieu tap DHDCD 2020-12.3.2020 (18/03/20)
Thoi gian dia diem hop DHDCD 2020-12.3.2020 (18/03/20)
Thong bao ngay dang ky cuoi cung DHDCD 2020 (18/03/20)
BÁO CÁO THỰC HIỆN SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH SXKD 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 (20/07/19)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 (20/07/19)
QUYẾT ĐỊNH MIẾN NHIỆM CHỨC DANH PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY (16/07/19)
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
Chính sách chất lượng

+ Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà YALY cam kết :
- Ổn định và không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm xi măng ELECEM  và các sản phẩm, dịch vụ do Công ty cung cấp;

- Đáp ứng thỏa mãn nhu cầu và nâng cao lợi ích của khách hàng.

Tổng giám đốc công ty đảm bảo chính sách này được tất cả mọi người trong Công ty  thấu hiểu và quyết tâm thực hiện.

SỰ KIỆN QUA ẢNH
Song Da
PHIM PHÓNG SỰ
LIÊN KẾT WEB
LOGO LIÊN KẾT
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
CỔNG TTĐT CHÍNH PHỦ
Báo điện tử Bộ Xây Dựng
Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện ChưPăh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 02693 845 559 - Fax: 02693 845 549
Copyright © 2011 by SongDaYaLy. Developed by NetSo., JSC.