Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện ChưPăh - Tỉnh Gia Lai; SĐT: 02693 845 559  Fax: 02693 845 549
Ngôn ngữ:
TIN TRỌNG ĐIỂM
CÔNG TRÌNH DỰ ÁN
Giao thông
Dân dụng
Công nghiệp
Thủy điện
Thống kê
Lượt truy cập: 1880751
Trang chủ » Quan hệ cổ đông - HĐQT » Thông tin cổ đông
Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
  Xem chi tiết

Thông tin cổ đông
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (18/04/20)
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 (18/04/20)
Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (18/04/20)
10.20 Tờ trình của BKS Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 (18/04/20)
09.20 Tờ trình của HĐQT Phương án trả thù lao HĐQT,BKS, Thư ký 2019 và kế hoạch thù lao 2020 (18/04/20)
Tờ trình của HĐQT thông qua kết quả SXKD năm 1019, kế hoạch SXKD 2020 (18/04/20)
06.20. Báo cáo Kết quả thực hiện KH SXKD 2019 và KH SXKD 2020 (16/04/20)
Báo cáo tài chính năm 2019-DHDCD (11/04/20)
THÔNG BÁO V/V ỨNG CỬ VÀ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BẦU HĐQT MỚI DO THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2018-2023 (12/04/19)
TỜ TRÌNH CHẤP THUẬN CHO BÀ PHẠM THỊ THU HÀ ĐƯỢC SỞ HỮU TỐI ĐA 80% SỐ CỔ PHẦN PHỔ THÔNG CỦA CÔNG TY CP XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY (12/04/19)
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
Chính sách chất lượng

+ Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà YALY cam kết :
- Ổn định và không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm xi măng ELECEM  và các sản phẩm, dịch vụ do Công ty cung cấp;

- Đáp ứng thỏa mãn nhu cầu và nâng cao lợi ích của khách hàng.

Tổng giám đốc công ty đảm bảo chính sách này được tất cả mọi người trong Công ty  thấu hiểu và quyết tâm thực hiện.

SỰ KIỆN QUA ẢNH
Song Da
PHIM PHÓNG SỰ
LIÊN KẾT WEB
LOGO LIÊN KẾT
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
CỔNG TTĐT CHÍNH PHỦ
Báo điện tử Bộ Xây Dựng
Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện ChưPăh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 02693 845 559 - Fax: 02693 845 549
Copyright © 2011 by SongDaYaLy. Developed by NetSo., JSC.