Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện ChưPăh - Tỉnh Gia Lai; SĐT: 02693 845 559  Fax: 02693 845 549
Ngôn ngữ:
TIN TRỌNG ĐIỂM
CÔNG TRÌNH DỰ ÁN
Giao thông
Dân dụng
Công nghiệp
Thủy điện
Thống kê
Lượt truy cập: 3803411
Trang chủ » Quan hệ cổ đông - HĐQT »
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên SDY 2024
17/04/24
 
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 - SDY
17/04/24
 
Biên bản kiểm phiếu Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024
17/04/24
 
Biên bản kiểm phiếu các tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2024
17/04/24
 
Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, KH 2024
17/04/24
 
Báo cáo của HDQT Công ty KQ hoạt động 2023 và định hướng hoạt động năm 2024
17/04/24
 
Báo cáo KQ thực hiện SXKD năm 2023; KH SXKD năm 2024 của Tổng giám đốc
17/04/24
 
Pages: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] Next »
Quan hệ cổ đông - HĐQT
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2024 (17/04/24)
Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, B.KS, thư ký năm 2024 (17/04/24)
Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 (17/04/24)
Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (17/04/24)
Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm ông Bùi Xuân Hải Chủ trì cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 (15/04/24)
Báo cáo tài chính hợp nhất SDY 2023 đã được kiểm toán (29/03/24)
Giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 (22/03/24)
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 - SDY (22/03/24)
Quyết định Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2024 (22/03/24)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 (01/03/24)
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
Chính sách chất lượng

+ Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà YALY cam kết :
- Ổn định và không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm xi măng ELECEM  và các sản phẩm, dịch vụ do Công ty cung cấp;

- Đáp ứng thỏa mãn nhu cầu và nâng cao lợi ích của khách hàng.

Tổng giám đốc công ty đảm bảo chính sách này được tất cả mọi người trong Công ty  thấu hiểu và quyết tâm thực hiện.

SỰ KIỆN QUA ẢNH
Song Da
PHIM PHÓNG SỰ
LIÊN KẾT WEB
LOGO LIÊN KẾT
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
CỔNG TTĐT CHÍNH PHỦ
Báo điện tử Bộ Xây Dựng
Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện ChưPăh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 02693 845 559 - Fax: 02693 845 549
Copyright © 2011 by SongDaYaLy. Developed by NetSo., JSC.