Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện ChưPăh - Tỉnh Gia Lai; SĐT: 02693 845 559  Fax: 02693 845 549
Ngôn ngữ:
TIN TRỌNG ĐIỂM
CÔNG TRÌNH DỰ ÁN
Giao thông
Dân dụng
Công nghiệp
Thủy điện
Thống kê
Lượt truy cập: 3803381
Trang chủ » Quan hệ cổ đông - HĐQT » Công bố thông tin
Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 Mời quý vị xem và tải về tại đây

Công bố thông tin
Báo cáo của HDQT về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng 2021 (20/04/21)
Báo cáo kết quả thực hiện KH SXKD năm 2020, kế hoạch năm 2021 (20/04/21)
Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt đông Công ty (trình ĐHĐCĐ 2021) (12/04/21)
Thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (02/04/21)
Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (02/04/21)
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (02/04/21)
Số 01 - Báo cáo tình hình quản trị Công ty SDY năm 2020 (30/03/21)
Số 01 - Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 (18/03/21)
Số 03 - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 (01/03/21)
Số 17 - Bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty bà Võ Thị Hà Giang (01/03/21)
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
Chính sách chất lượng

+ Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà YALY cam kết :
- Ổn định và không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm xi măng ELECEM  và các sản phẩm, dịch vụ do Công ty cung cấp;

- Đáp ứng thỏa mãn nhu cầu và nâng cao lợi ích của khách hàng.

Tổng giám đốc công ty đảm bảo chính sách này được tất cả mọi người trong Công ty  thấu hiểu và quyết tâm thực hiện.

SỰ KIỆN QUA ẢNH
Song Da
PHIM PHÓNG SỰ
LIÊN KẾT WEB
LOGO LIÊN KẾT
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
CỔNG TTĐT CHÍNH PHỦ
Báo điện tử Bộ Xây Dựng
Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện ChưPăh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 02693 845 559 - Fax: 02693 845 549
Copyright © 2011 by SongDaYaLy. Developed by NetSo., JSC.